ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม : Foodtech Siam University

Food Technology

โครงการวัฒนธรรมสัญจร  ปี 2558

E-mail Print PDF

            กลับมาพบกันอีกครั้งกับโครงการดีๆ โครงการวัฒนธรรมสัญจร ซึ่งเป็นโครงการพานักศึกษาและบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ไปศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมของไทย โดยการเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยปีนี้จัดโครงการไปเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรม และ พระรามราชนิเวศน์ จังหวัดเพชรบุรี ในวันเสาร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. แล้วจะรู้ว่า จังหวัดเพชรบุรี มีเรื่องราวและสิ่งที่น่าสนใจให้เรียนรู้มากกว่าที่คุณคิด

1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1
 

Facebook Fanpage