Contact Us
02-457-0068 ต่อ 5189
เวลาทำการ
อังคาร - เสาร์ เวลา 08.30 -16.30 น.
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารก่อนจบการศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ก.ค. 2565

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารก่อนจบการศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ก.ค. 2565

 • By Thosaporn Siricho
 • 25 Jul 2022
 • 0
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารก่อนจบการศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ก.ค. 2565                          
ผลงานที่เกิดจากองค์ความรู้ในเรื่องหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ของสหประชาชาติ (SDGs) ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา แอปพลิเคชันเกี่ยวกับการจัดการขยะ เพื่อให้เกิดการบริโภคอย่างรับผิดชอบ นำเสนอในงาน SUN Thailand 2021

ผลงานที่เกิดจากองค์ความรู้ในเรื่องหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ของสหประชาชาติ (SDGs) ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา แอปพลิเคชันเกี่ยวกับการจัดการขยะ เพื่อให้เกิดการบริโภคอย่างรับผิดชอบ นำเสนอในงาน SUN Thailand 2021

 • By Thosaporn Siricho
 • 25 Jul 2022
 • 0
ผลงานที่เกิดจากองค์ความรู้ในเรื่องหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ของสหประชาชาติ (SDGs) ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา แอปพลิเคชันเกี่ยวกับการจัดการขยะ เพื่อให้เกิดการบริโภคอย่างรับผิดชอบ นำเสนอในงาน SUN Thailand 2021
ผลงานของนักศึกษาจากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ผลงานของนักศึกษาจากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

 • By Thosaporn Siricho
 • 22 Jul 2022
 • 0
ผลงานของนักศึกษาจากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
การแข่งขันโครงการ Startup Thailand League 2022 การแข่งขันระดับภูมิภาค (ภาคกลางและตะวันออก) ในวันที่ 18-19 มิถุนายน 2565

การแข่งขันโครงการ Startup Thailand League 2022 การแข่งขันระดับภูมิภาค (ภาคกลางและตะวันออก) ในวันที่ 18-19 มิถุนายน 2565

 • By Thosaporn Siricho
 • 22 Jul 2022
 • 0
การแข่งขันโครงการ Startup Thailand League 2022 การแข่งขันระดับภูมิภาค (ภาคกลางและตะวันออก) ในวันที่ 18-19 มิถุนายน 2565 ณ อาคาร KX-Knowledge Exchange for Innovation (KMUTT) ทีมนักศึกษาผ่านการคัดเลือกเป็น 5 ทีมสุดท้าย เพื่อเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยในการเข้าแข่งขันในระดับภูมิภาค  
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ FoSTAT-Nestle Quiz Bowl 2022 รอบรองชนะเลิศ (ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings) วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00-12.30 น.

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ FoSTAT-Nestle Quiz Bowl 2022 รอบรองชนะเลิศ (ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings) วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00-12.30 น.

 • By Thosaporn Siricho
 • 22 Jul 2022
 • 0
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ FoSTAT-Nestle Quiz Bowl 2022 รอบรองชนะเลิศ (ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings) วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00-12.30 น.  
1 2 3 18