Contact Us
02-457-0068 ต่อ 5189
เวลาทำการ
อังคาร - เสาร์ เวลา 08.30 -16.30 น.

การแข่งขันโครงการ Startup Thailand League 2022 การแข่งขันระดับภูมิภาค (ภาคกลางและตะวันออก) ในวันที่ 18-19 มิถุนายน 2565

การแข่งขันโครงการ Startup Thailand League 2022

การแข่งขันระดับภูมิภาค (ภาคกลางและตะวันออก) ในวันที่ 18-19 มิถุนายน 2565

ณ อาคาร KX-Knowledge Exchange for Innovation (KMUTT)

ทีมนักศึกษาผ่านการคัดเลือกเป็น 5 ทีมสุดท้าย เพื่อเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยในการเข้าแข่งขันในระดับภูมิภาค