Contact Us
02-457-0068 ต่อ 5189
เวลาทำการ
อังคาร - เสาร์ เวลา 08.30 -16.30 น.

ขอเชิญผู้ที่สนใจ ฟังบรรยายในกิจกรรม Food Talks 2022#5 หัวข้อ “The Efficacy and Safety of Functional Food Products” ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชั่น

สวทช. โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ขอเชิญผู้ที่สนใจ ฟังบรรยายในกิจกรรม Food Talks 2022#5 หัวข้อ “The Efficacy and Safety of Functional Food Products” ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชั่น

โดยมี ผศ.ดร.ภญ. ปัทมพรรณ โลมะรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นวิทยากร ซึ่งการบรรยายในครั้งนี้จะพูดคุยกันในเรื่อง

ความแตกต่างของอาหารฟังก์ชั่นและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ความคงตัวของ functional ingredients ปัจจัยสำคัญที่ต้องคำนึงถึงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชั่น

ความสำคัญของการศึกษาประสิทธิภาพและความเป็นพิษของ functional ingredients

เชิญเข้าร่วมสัมมนาผ่าน (((Live))) พร้อมกัน ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.-12.00 น. ผ่านทาง Live Facebook Fanpage : Foodinnopolis

ลงทะเบียนได้ตามลิงก์ด้านล่าง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

https://forms.gle/LWc3b3FhXUjacpmB9

#FoodInnopolis #เมืองนวัตกรรมอาหาร #FoodTalk