Contact Us
02-457-0068 ต่อ 5189
เวลาทำการ
อังคาร - เสาร์ เวลา 08.30 -16.30 น.

ขอเชิญผู้ที่สนใจ ฟังบรรยายในกิจกรรม Food Talks#6 หัวข้อ “ฉลากอาหาร และการคำนวณสัดส่วนของส่วนประกอบผลิตภัณฑ์”

สวทช. โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ขอเชิญผู้ที่สนใจ ฟังบรรยายในกิจกรรม Food Talks#6 หัวข้อ “ฉลากอาหาร และการคำนวณสัดส่วนของส่วนประกอบผลิตภัณฑ์”

โดยมี ผศ.ดร. ภัทราทิพย์ รอดสำราญ อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีอาหารและที่ปรึกษาด้านการแปรรูปอาหาร จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จะมาให้ความรู้ ในเรื่องของ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร การคำนวณสัดส่วนของส่วนประกอบที่สำคัญในผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการแสดงบนฉลากผลิตภัณฑ์ การคำนวณสัดส่วนของส่วนผสมสำหรับใช้ในกระบวนการผลิต รวมไปถึงข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการคำนวณ

เชิญเข้าร่วมสัมมนาผ่าน (((Live))) พร้อมกัน ในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม เวลา 10.00 น.-12.00 น. ผ่านทาง Live Facebook Fanpage : Foodinnopolis

ลงทะเบียนได้ตามลิงก์ด้านล่าง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

https://forms.gle/jQ9f8Rcabpo9vjJv7

 

#FoodInnopolis #เมืองนวัตกรรมอาหาร #FoodTalks