Contact Us
02-457-0068 ต่อ 5189
เวลาทำการ
อังคาร - เสาร์ เวลา 08.30 -16.30 น.

นักศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ

มาแล้ว #ไม่แกง #ถ้าแกงขอกลิ่นเครื่องเทศหนักๆ
ภาพนักศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ในวิชาเทคโนโลยีและเคมีของกลิ่นรส ซึ่งอยู่ใน #หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร เรียนรู้สารเคมีให้กลิ่นชนิดต่างๆ ในอาหาร ได้หัดบรรยายกลิ่นแต่ละชนิด ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ต้องฝึกฝนเพื่อเกิดความชำนาญเพื่อที่จะเป็นนักเทคโนโลยีการอาหารด้านกลิ่นรส พร้อมกันนี้ก็ได้เรียนรู้วิธีทดสอบการรับรสชาติ ของตัวเองว่าเราเป็น super-taster หรือ non-taster