Contact Us
02-457-0068 ต่อ 5189
เวลาทำการ
อังคาร - เสาร์ เวลา 08.30 -16.30 น.

มีที่เรียนหรือยัง!!! ด่วน! สำหรับDEK66 สำหรับน้องๆ ที่จบในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน ทุกสถาบัน กับคณะวิทยาศาสตร์ #สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร

 

มีที่เรียนหรือยัง!!!

ด่วน! สำหรับDEK66 สำหรับน้องๆ ที่จบในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน ทุกสถาบัน กับคณะวิทยาศาสตร์ #สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566

เทียบโอนหน่วยกิตจาก ปวส และมหาวิทยาลัยอื่นได้ ช่วยให้จบได้ไว

การันตีความสำเร็จ มีงานทำ เงินเดือนดี

สมัครเรียนวันนี้รับทุนสนับสนุนการศึกษาทุกคน !!!

**เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด**

ติดต่อสมัครที่ ศูนย์​รับสมัคร​อาคาร​ 19​ ชั้น​1​

เปิดวัน​จันทร์​ถึง​เสาร์​ ​เวลา​8.30-16.30​น.

หรือสมัคร online ที่ https://admission.siam.edu/apply/