Contact Us
02-457-0068 ต่อ 5189
เวลาทำการ
อังคาร - เสาร์ เวลา 08.30 -16.30 น.

สวทช. โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ร่วมกับเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการ นักวิจัยและผู้ที่สนใจ ฟังบรรยายในกิจกรรม Spacial Food Talk Series 2022 “พลิกโฉมผลิตภัณฑ์อาหารด้วยค่าดัชนีน้ำตาล (Glycemic Index :GI)”

ส่งท้ายปี 65 กับซีรีย์สัมมนาออนไลน์ด้านอาหารสุขภาพ

สวทช. โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ร่วมกับเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการ นักวิจัยและผู้ที่สนใจ ฟังบรรยายในกิจกรรม

Spacial Food Talk Series 2022 “พลิกโฉมผลิตภัณฑ์อาหารด้วยค่าดัชนีน้ำตาล (Glycemic Index :GI)”

ประเดิมหัวข้อแรกด้วยเรื่อง “ค่าดัชนีน้ำตาลกับสุขภาพ” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 16 ธันวาคม 2565

มาทำความรู้จักค่าดัชนีน้ำตาล (หรือ Glycemic Index: GI) และเทรนด์อาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ พร้อมทั้งความสำคัญของค่าดัชนีน้ำตาลและโรคทางเมแทบอลิกซินโดรม และร่วมทำความรู้จักศูนย์ Glycemic Index (GI) Center ที่ให้คำปรึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารลดค่าดัชนีน้ำตาลแก่ผู้ที่สนใจ

พิเศษท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรม ได้ทั้งรูปแบบ

Onsite ณ โรงแรม แคนทารี่ ฮิลส์ เชียงใหม่ (รับจำนวนจำกัด) และ Online ผ่าน Live Facebook : Foodinnopolis พร้อมกัน ในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 9.30 น. – 12.00 น.

ลงทะเบียนได้ตามลิงก์ด้านล่าง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

https://forms.gle/mMzeVdxjxRpZSoQY9

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: FoodInnopolis

#FoodInnopolis #เมืองนวัตกรรมอาหาร #foodtalk