Contact Us
02-457-0068 ต่อ 5189
เวลาทำการ
อังคาร - เสาร์ เวลา 08.30 -16.30 น.

สวทช. โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการ นักวิจัยและผู้ที่สนใจ ฟังบรรยายในกิจกรรม “Food Talks 2024 #3 Fermented Food and Beverages Innovation: นวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มจากการหมัก”

 • สวทช. โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการ นักวิจัยและผู้ที่สนใจ ฟังบรรยายในกิจกรรม
  “Food Talks 2024 #3 Fermented Food and Beverages Innovation: นวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มจากการหมัก”

  มาร่วมรับฟังความรู้เกี่ยวกับชนิด ประเภทของอาหารหมัก และคุณประโยชน์ เทรนด์อาหารหมักที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน นวัตกรรมการผลิตอาหารหมักจากวัตถุดิบท้องถิ่น รวมไปถึง
  การใช้พรี/โพรไบโอติกส์ในอาหารหมัก ที่ผู้ประกอบการสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

  โดย ดร.ประมวล ทรายทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาผ่าน (((Live))) พร้อมกัน ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 00 น. – 12.00 น. ผ่านทาง Live Facebook : FoodInnopolis
  ลงทะเบียนได้ที่ >> https://forms.gle/Wt6PxCStpb63QdEv5(ไม่มีค่าใช้จ่าย)

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: FoodInnopolis

  #FoodInnopolis #เมืองนวัตกรรมอาหาร