Contact Us
02-457-0068 ต่อ 5189
เวลาทำการ
อังคาร - เสาร์ เวลา 08.30 -16.30 น.

สิ่งศักดิ์สิทธ์ภายในมหาวิทยาลัยสยาม

สิ่งศักดิ์สิทธ์ภายในมหาวิทยาลัยสยาม

พระวิษณุกรรม

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยสยาม ตั้งแต่ก่อตั้งมาคือ พระวิษณุกรรม บรมครูแห่งการช่าง ซึ่งอยู่คู่กับมหาวิทยาลัยสยามมาตั้งแต่ยังเป็น ”วิทยาลัยเทคนิคสยาม” โดยช่างไทยแขนงต่าง ๆ ให้ความเคารพบูชาพระวิศวกรรมในฐานะครูช่าง หรือเทพแห่งวิศวกรรมของไทย โดยเรามักพบเห็นรูปจำลององค์ท่านได้บ่อย ๆ ตามสถานศึกษาทางช่างทุกสถาบัน โดยนิยมสร้างอยู่สองท่า คือ ท่าประทับนั่งห้อยพระบาท พระหัตถ์ข้างหนึ่งถือ ผึ่ง (จอบสำหรับขุดไม้) และอีกข้างถือ ดิ่ง และท่าประทับยืนมือขวาถือไม้เมตรหรือไม้วา มือซ้ายถือลูกดิ่งและไม้ฉาก

ศาลพระภูมิ

ศาลพระภูมิ บริเวณทางเข้ามหาวิทยาลัยสยาม

องค์พระชีวกโกมารภัจจ์

องค์พระชีวกโกมารภัจจ์ บรมครูแห่งการแพทย์แผนโบราณ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ สโมสรนักศึกษา และนักศึกษา ร่วมพิธีบวงสรวงองค์พระชีวกโกมารภัจจ์ บรมครูแห่งการแพทย์แผนโบราณ ซึ่งได้มีการอัญเชิญมาประดิษฐานในศาล ในบริเวณมหาวิทยาลัยสยาม เพื่อเป็นที่เคารพบูชาและเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมของวิชาชีพแพทย์สืบไป

พระรูปหล่อสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

พระรูปหล่อสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 คณะแพทยศาสตร์จัดพิธีบวงสรวงอัญเชิญพระรูปหล่อสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประดิษฐาน ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 คณะแพทยศาสตร์ได้ดำเนินการจัดสร้างพระรูปหล่อสมเด็จพระราชบิดา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงสนพระทัยในสุขภาพพลานามัยของพสกนิกรและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างต่อเนื่อง ในอันที่จะสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนชาวไทย โดยพระองค์ได้ทรงอุทิศทั้งพระราชทรัพย์และพระวรกายด้วยความมุ่งมั่นในการศึกษา และการวิจัยทางการแพทย์เพื่อพัฒนาการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยให้มีความเจริญก้าวหน้า อันเป็นคุณูปการอย่างอเนกอนันต์ต่อปวงชนชาวไทยมาจนถึงปัจจุบัน จึงได้รับการถวายพระสมัญญานามว่า พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขไทย
ในการนี้ คณะแพทยศาสตร์ได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดชิโนรสารามวรวิหาร จำนวน 9 รูป มาประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยมี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสยาม คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาแพทย์ เข้าร่วมพิธีสงฆ์และพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เพื่ออัญเชิญพระรูปหล่อสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ขึ้นประดิษฐาน ณ แท่นฐานพระราชานุสาวรีย์ เพื่อเป็นที่เคารพสักการะและเพื่อความเป็นสิริมงคลสืบไป

 

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *