Contact Us
02-457-0068 ต่อ 5189
เวลาทำการ
อังคาร - เสาร์ เวลา 08.30 -16.30 น.

“หลักสูตรปรับปรุงใหม่น่าเรียนสุดๆ กับเทรนด์อาชีพเด็ก Gen Z ตอบโจทย์วัยรุ่นว้าวุ่นที่อยากเป็นผู้ประกอบการ”

“หลักสูตรปรับปรุงใหม่น่าเรียนสุดๆ กับเทรนด์อาชีพเด็ก Gen Z ตอบโจทย์วัยรุ่นว้าวุ่นที่อยากเป็นผู้ประกอบการ”

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ปรับหลักสูตรใหม่เอาใจวัยรุ่นกับเทรนด์อาชีพยอดฮิต สำหรับคนอยากเป็นผู้ประกอบการกับ “สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและการเป็นผู้ประกอบ” มุ่งเน้นให้ผู้เรียน คิดได้ ทำเป็น และมีความรู้สามารถพร้อมปฏิบัติงานได้จริง สามารถทำงานได้ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคอุตสาหกรรม รวมถึงเป็นผู้ประกอบการเองอีกด้วย สำหรับอาชีพที่น้องๆสามารถทำได้ ได้แก่

  1. ผู้ประกอบการวิสาหกิจ ขนาดกลางหรือขนาดย่อม (SMEs) ทางด้านอุตสาหกรรมอาหาร
  2. พนักงานในสถานประกอบการธุรกิจอาหาร ได้แก่

– หัวหน้าแผนกในโรงงานผลิตอาหาร

– ผู้จัดการซูปเปอร์มาร์เก็ต แผนกอาหารสด

– ผู้จัดการ รองผู้จัดการธุรกิจอาหาร

คุณสมบัติผู้สมัคร

จบ ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า

ปวช. ทุกสาขา /ปวส.ทุกสาขา (เทียบโอนหน่วยกิตได้)

นักศึกษาเทียบโอนจากสถาบันอุดมศึกษา / ปริญญาตรีใบที่2

สมัครและลงทะเบียนวันนี้ พร้อมรับทุนสนับสนุนการศึกษา12,000 บาท

***เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

สมัครเรียน www.admission.siam.edu/apply

ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ19 ชั้น1 เปิดบริการทุกวัน เวลา8:30-16:30 น.

#สมัครเรียน #ทุนการศึกษา #Dek67 #SiamUniversity