Contact Us
02-457-0068 ต่อ 5189
เวลาทำการ
อังคาร - เสาร์ เวลา 08.30 -16.30 น.

#เปิดแล้ว!!! #โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่# “หลักสูตรการแปรรูปอาหารนวัตกรรมและการตลาดดิจิทัล” รุ่นที่ 2 เปิดดำเนินการหลักสูตรแล้ว เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น ห้อง 19-1003

#เปิดแล้ว!!! #โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่# “หลักสูตรการแปรรูปอาหารนวัตกรรมและการตลาดดิจิทัล” รุ่นที่ 2 เปิดดำเนินการหลักสูตรแล้ว เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น ห้อง 19-1003 พิธีเปิดโครงการโดย ผศ.ดร.กาญจนา มหัทธนทวี คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ และบรรยาย&แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อเรียน week 1 : แนวโน้มอาหารนวัตกรรม โดย ผศ.ดร.ธัญญาภรณ์ ศิริเลิศ ภาคเช้า และภาคบ่าย เป็นกิจกรรมกลุ่มสร้างความสัมพันธ์ โดย อ.สมปอง บุญหล่ำ มีผู้เข้ารับการอบรมเข้าร่วมกว่า 40 คน บรรยากาศคึกคัก รับทั้งความรู้ และความสุขในการเรียนกันไปถ้วนหน้า Week 2 เป็นการเรียนอะไร โปรดติดตามนะคะ 😊😊😊