Contact Us
02-457-0068 ต่อ 5189
เวลาทำการ
อังคาร - เสาร์ เวลา 08.30 -16.30 น.

โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรการแปรรูปอาหารนวัตกรรมและการตลาดดิจิทัล รุ่นที่ 1

กระทรวง อว. และผู้บริหารมหาวิทยาลัย สยาม เยี่ยมชมผลการดำเนินงาน #โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรการแปรรูปอาหารนวัตกรรมและการตลาดดิจิทัล รุ่นที่ 1 เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยสยาม