Contact Us
02-457-0068 ต่อ 5189
เวลาทำการ
อังคาร - เสาร์ เวลา 08.30 -16.30 น.

โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่การแปรรูปอาหารนวัตกรรมและการตลาดดิจิทัล# รุ่นที่ 2 เมื่อเสาร์ที่ 8 ก.ค.2566 บรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารและภาพรวมเทคโนโลยีสมัยใหม่” โดยคุณพีรพัฒน์ ศิรวัฒนากุล ผู้จัดการฝ่ายเพิ่มผลผลิต บริษัทไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด และอบรมเชิงปฏิบัติหัวข้อ “เทคนิคการสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และการพัฒนาสูตรที่เหมาะสม” โดย ผศ.ดร.ธัญญาภรณ์ ศิริเลิศ

Week 4 #โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่การแปรรูปอาหารนวัตกรรมและการตลาดดิจิทัล# รุ่นที่ 2 เมื่อเสาร์ที่ 8 ก.ค.2566 บรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารและภาพรวมเทคโนโลยีสมัยใหม่” โดยคุณพีรพัฒน์ ศิรวัฒนากุล ผู้จัดการฝ่ายเพิ่มผลผลิต บริษัทไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด และอบรมเชิงปฏิบัติหัวข้อ “เทคนิคการสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และการพัฒนาสูตรที่เหมาะสม” โดย ผศ.ดร.ธัญญาภรณ์ ศิริเลิศ…บรรยากาศการอบรมตามภาพค่ะ