Contact Us
02-457-0068 ต่อ 5189
เวลาทำการ
อังคาร - เสาร์ เวลา 08.30 -16.30 น.

การสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ผ่านระบบ Online

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และข้อความพูดว่า "5 SIAM UNIVERSITY 5 STEPS การสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ที่ SiamU ผ่านระบบ Online 1 กรอกข้อมูลผู้สมัคร และอัพโหลดหลักฐานการสมัครที่ www.admission.siam.edu/apply 2 ตรวจสอบข้อมูลผ่านทาง E-mail ภายใน 24 ชั่วโมง 3 ชำระค่าสมัคร/ค่าเล่าเรียน ที่ ธนาคารกรุงเทพ 4 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบ/ บัตรน.ศ.ชั่วคราว ภายใน 24 ชั่วโมง 5 รับใบเสร็จตัวจริง และเครื่องหมาย ที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาฯ อาคาร 19 ชั้น1 กรณีกู้ กรอ./กยศ. รับเอกสารขอกู้ ที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาฯ อาคาร ชน1 หรือติดต่อสอบถาม 02-8686860 ID LINE loansiam หมายเหตุ: กรณีการเทียบโอน ติดต่อ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาฯ อาคาร 9ช้ โทร. 02-876-8088 ต่อ 5306 5308"

อยากเรียนคณะอะไรดี..ที่นี่มีคำตอบ!!
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคการศึกษา 1/2564
สมัครวันนี้ รับทุนสูงสุด 15,000 บาท
หมดเขต 30 มกราคม 2564
หรือทุนที่มากกว่า โดยการส่ง Portfolio สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม
?รายละเอียด https://admission.siam.edu/2020/10/27/admission64/
https://admission.siam.edu/2020/10/10/scholarship2564/
*เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด
สมัครได้ทุกวัน (จันทร์ – เสาร์) ไม่เว้นวันหยุดราชการ
8.30 – 16.30 น.
โทร. 028686000 ต่อ 5306 – 5308
#SiamUniversity
#มหาวิทยาลัยสยาม #Dek64
#TCAS64 #Portfolio