Contact Us
02-457-0068 ต่อ 5189
เวลาทำการ
อังคาร - เสาร์ เวลา 08.30 -16.30 น.
เกี่ยวกับภาควิชา
“หลักสูตรปรับปรุงใหม่น่าเรียนสุดๆ กับเทรนด์อาชีพเด็ก Gen Z ตอบโจทย์วัยรุ่นว้าวุ่นที่อยากเป็นผู้ประกอบการ”

“หลักสูตรปรับปรุงใหม่น่าเรียนสุดๆ กับเทรนด์อาชีพเด็ก Gen Z ตอบโจทย์วัยรุ่นว้าวุ่นที่อยากเป็นผู้ประกอบการ”

 • By Thosaporn Sirichoksub
 • 6 May 2024
 • 0
“หลักสูตรปรับปรุงใหม่น่าเรียนสุดๆ กับเทรนด์อาชีพเด็ก Gen Z ตอบโจทย์วัยรุ่นว้าวุ่นที่อยากเป็นผู้ประกอบการ” คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปรับหลักสูตรใหม่เอาใจวัยรุ่นกับเทรนด์อาชีพยอดฮิต สำหรับคนอยากเป็นผู้ประกอบการกับ “สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและการเป็นผู้ประกอบ” มุ่งเน้นให้ผู้เรียน คิดได้ ทำเป็น และมีความรู้สามารถพร้อมปฏิบัติงานได้จริง สามารถทำงานได้ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคอุตสาหกรรม รวมถึงเป็นผู้ประกอบการเองอีกด้วย สำหรับอาชีพที่น้องๆสามารถทำได้ ได้แก่ ผู้ประกอบการวิสาหกิจ ขนาดกลางหรือขนาดย่อม (SMEs) ทางด้านอุตสาหกรรมอาหาร พนักงานในสถานประกอบการธุรกิจอาหาร ได้แก่ – หัวหน้าแผนกในโรงงานผลิตอาหาร – ผู้จัดการซูปเปอร์มาร์เก็ต แผนกอาหารสด – ผู้จัดการ รองผู้จัดการธุรกิจอาหาร คุณสมบัติผู้สมัคร จบ ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า ปวช. ทุกสาขา /ปวส.ทุกสาขา (เทียบโอนหน่วยกิตได้) นักศึกษาเทียบโอนจากสถาบันอุดมศึกษา / ปริญญาตรีใบที่2 สมัครและลงทะเบียนวันนี้ พร้อมรับทุนสนับสนุนการศึกษา12,000 บาท ***เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด สมัครเรียน www.admission.siam.edu/apply ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ19 ชั้น1 […]
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต “สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและการเป็นผู้ประกอบการ” มาเรียนแล้วฉ่ำมากก… พร้อมจะสมัครกันหรือยัง ใกล้เปิดรับ DEK 67 หละ รอประกาศเร็วๆ นี้นะคะ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต “สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและการเป็นผู้ประกอบการ” มาเรียนแล้วฉ่ำมากก… พร้อมจะสมัครกันหรือยัง ใกล้เปิดรับ DEK 67 หละ รอประกาศเร็วๆ นี้นะคะ

 • By Thosaporn Sirichoksub
 • 6 May 2024
 • 0
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต “สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและการเป็นผู้ประกอบการ” มาเรียนแล้วฉ่ำมากก… พร้อมจะสมัครกันหรือยัง ใกล้เปิดรับ DEK 67 หละ รอประกาศเร็วๆ นี้นะคะ
Dek67 พร้อมสมัครกันยังค่ะ

Dek67 พร้อมสมัครกันยังค่ะ

 • By Thosaporn Sirichoksub
 • 6 May 2024
 • 0
Dek67 พร้อมสมัครกันยังค่ะ 1 พฤษภาคม !!! 30 คนเท่านั้น !!!!
มูลนิธิสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ช่องว่างในการขับเคลื่อนงานวิจัย สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เรียนเชิญเข้าร่วม… “Functional food ผนึกกำลังสร้างเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนนโยบายอุตสาหกรรมอาหารฟังก์ชัน”

มูลนิธิสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ช่องว่างในการขับเคลื่อนงานวิจัย สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เรียนเชิญเข้าร่วม… “Functional food ผนึกกำลังสร้างเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนนโยบายอุตสาหกรรมอาหารฟังก์ชัน”

 • By Thosaporn Sirichoksub
 • 24 Apr 2024
 • 0
มูลนิธิสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ช่องว่างในการขับเคลื่อนงานวิจัย สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เรียนเชิญเข้าร่วม… “Functional food ผนึกกำลังสร้างเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนนโยบายอุตสาหกรรมอาหารฟังก์ชัน” เวลา 8.30 – 13.00 น. ลงทะเบียน ฟรี Click https://forms.gle/rtand5SiHZye9B8cA วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 รูปแบบ : ไฮบริด ออนไซต์ ณ โรงแรม มิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ และผ่านระบบออนไลน์ zoom meeting ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้-25 เม.ย. 67 (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
มูลนิธิสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) เรียนเชิญเข้าร่วม… “Sport food & beverage โอกาสและการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬา หรือผู้ออกกำลังกาย”

มูลนิธิสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) เรียนเชิญเข้าร่วม… “Sport food & beverage โอกาสและการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬา หรือผู้ออกกำลังกาย”

 • By Thosaporn Sirichoksub
 • 24 Apr 2024
 • 0
มูลนิธิสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) เรียนเชิญเข้าร่วม… “Sport food & beverage โอกาสและการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬา หรือผู้ออกกำลังกาย” เวลา 13.00 – 16.00 น. ลงทะเบียน ฟรี Click https://forms.gle/fd58SDfGwQT5FbDy7 วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 รูปแบบ : ไฮบริด ออนไซต์ ณ โรงแรม มิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ และผ่านระบบออนไลน์ zoom meeting ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้-25 เม.ย. 67 (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
1 2 3 27