Contact Us
02-457-0068 ต่อ 5189
เวลาทำการ
อังคาร - เสาร์ เวลา 08.30 -16.30 น.
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5

ข้อมูลที่สำคัญ

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

“หลักสูตรปรับปรุงใหม่น่าเรียนสุดๆ กับเทรนด์อาชีพเด็ก Gen Z ตอบโจทย์วัยรุ่นว้าวุ่นที่อยากเป็นผู้ประกอบการ”
“หลักสูตรปรับปรุงใหม่น่าเรียนสุดๆ กับเทรนด์อาชีพเด็ก Gen Z ตอบโจทย์วัยรุ่นว้าวุ่นที่อยากเป็นผู้ประกอบการ”
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต “สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและการเป็นผู้ประกอบการ” มาเรียนแล้วฉ่ำมากก… พร้อมจะสมัครกันหรือยัง ใกล้เปิดรับ DEK 67 หละ รอประกาศเร็วๆ นี้นะคะ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต “สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและการเป็นผู้ประกอบการ” มาเรียนแล้วฉ่ำมากก… พร้อมจะสมัครกันหรือยัง ใกล้เปิดรับ DEK 67 หละ รอประกาศเร็วๆ นี้นะคะ
Dek67 พร้อมสมัครกันยังค่ะ
Dek67 พร้อมสมัครกันยังค่ะ