Contact Us
02-457-0068 ต่อ 5189
เวลาทำการ
อังคาร - เสาร์ เวลา 08.30 -16.30 น.

Siam Nitad Day 1 (30/11/2023) “Open House Food Technology” ณ ห้องปฏิบัติการภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร อาคาร 14 ชั้น 1

Siam Nitad Day 1 (30/11/2023) “Open House Food Technology” ณ ห้องปฏิบัติการภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร อาคาร 14 ชั้น 1 ในการนี้ทางภาควิชาฯขอขอบคุณ ท่านผู้บริหาร อาจารย์ นักเรียน นักศึกษาที่แวะมาเยี่ยมชมกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร พร้อมชิม Veggi Snack & เครื่องดื่มชาไทย..ฟรี!!!.พรุ่งนี้มาพบกันอีก 1 วันนะคะ 😋😋😋 และขอบน้ำใจนักศึกษาชั้นปี 2 ปี 3 ที่น่ารักทุกคนด้วยนะคะ เด็กๆทุกคนเก่งมากค่ะ 👍👍👍