Contact Us
02-457-0068 ต่อ 5189
เวลาทำการ
อังคาร - เสาร์ เวลา 08.30 -16.30 น.

Week 12 #โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่การแปรรูปอาหารนวัตกรรมและการตลาดดิจิทัล รุ่นที่ 2 โมดูล 3 การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์และการตลาดดิจิทัล

      

 

Week 12 #โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่การแปรรูปอาหารนวัตกรรมและการตลาดดิจิทัล รุ่นที่ 2 โมดูล 3 การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์และการตลาดดิจิทัล ในวันเสาร์ที่ 16 กันยายน  2566 ช่วงเช้า หัวข้อ “การหากลุ่มเป้าหมายการตลาดและกลยุทธ์การขายออนไลน์และออนไซต์”  โดย ดร.ชาณิดา พิทยานนท์ ช่วงบ่าย ในหัวข้อ “การเขียน storyboard และ storytelling เพื่อการประชาสัมพันธ์สินค้า โดย คุณ หฤทชญา นับแสง พร้อม workshop การถ่ายภาพสินค้า…บรรยากาศความสนุก ตามภาพค่ะ